Giải bài 2 Trang 151 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 151 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 46: Thỏ.

Đề bài 2 Trang 151 SGK Sinh học 7:

Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa là 74 km/h, trong khi đó cáo xám : 64km/h; chó săn: 68km/h ; chó sói: 69,23km/h, thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên.

Lời giải câu 2 Trang 151 SGK Sinh học lớp 7:

Thỏ hoang di chuyển nhanh hơn thú ăn thịt nó, nhưng nó không dai sức bằng, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm, lúc đó nó phải làm mồi cho thú ăn thịt.

BAIVIET.COM