Giải bài 2 Trang 151 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 151 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương.

Đề bài 2 Trang 151 SGK Địa lí 9:

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Phân tích sự biến động trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Gợi ý:

a) vẽ biểu đồ

Chọn loại biểu đồ thích hợp để thể hiện rõ nhất về sự biến động trong cơ cấu ngành kinh tế theo GDP của tỉnh (thành phố) qua các năm.

b) Phân tích biến động của cơ cấu kinh tế.

– Nhận xét về thay đổi tỉ trọng giữa các khu vực kinh tế (công nghiệp – xây dựng, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ) qua các năm.

– Qua sự thay đổi tỉ trọng, nhận xét về xu hướng phát triển của nền kinh tế.

Lời giải câu 2 Trang 151 SGK Địa lí lớp 9:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện rõ sự biến động trong cơ cấu các ngành kinh tế tgeo GDP của thành phố qua các năm.

– Thể loại: cột chồng

– Đơn vị : %

– Bảng số liệu:

Năm20092010201120122013
Nông nghiệp – lâm – ngư nghiệp6.2

5.8

5.95.65.36
Công nghiệp – xây dựng41.541.841.741.741.56
Dịch vụ52.352.452.352.653.80

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 2 trang 151 sgk dia li lop 9 - loi giai

b) Phân tích biến động của cơ cấu kinh tế

– Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ ta thấy cơ cấu các ngành kinh tế theo GDP của Hà Nội có sự biến động qua các năm.

– Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP và tăng liên tục qua các năm, tăng từ 52,3% (2009) lên 53,8% (2013),tăng 1,5%.

– Ngành công nghiệp – xây dựng có tỉ trọng tương đối cao trong cơ cấu và có sự biến động qua các năm. Thời kì 2009 – 2010 tăng từ 41,5% lên 41,8%, sau đó từ 2010 – 2013 lại có xu hướng giảm từ 41,8% xuống 41,56%, giảm 0,24%.

– Ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu có xu hướng giảm từ 6,2% (2009) xuống 5,36% (2013), giảm 0,84%.

– Cơ cấu kinh tế Hà Nội chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cùng với tốc độ tăng liên tục và khá ổn định của GDP, cơ cấu ngành kinh tế của Hà Nội đang hình thành một hình thái với chất lượng cao hơn, cơ cấu ngành chuyển biến khá nhanh theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó dịch vụ đóng vai trò chủ đạo.

BAIVIET.COM