Giải bài 2 Trang 151 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 151 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đề bài 2 Trang 151 SGK Địa lí 8:

Trình bày những tài nguyên chính của miền.

Lời giải câu 2 Trang 151 SGK Địa lí lớp 8:

Tài nguyên chính của miền là:

– Đất phu sa mới ở Tây Nam Bộ.

– Đất đỏ badan ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

– Rừng phân bố rộng rãi từ miền núi Trường Sơn, Tây Nguyên tới các đồng bằng ven biển (chiếm gần 60% diện tích rừng cả nước).

– Dầu khí ở thềm lục địa phía nam.

– Quặng bô-xít ở Tây Nguyên.

BAIVIET.COM