Giải bài 2 Trang 150 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 150 SGK toán lớp 3, phần bài tập Diện tích của một hình.

Đề bài 2 Trang 150 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 150 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 2 Trang 150 SGK Toán lớp 3:

a) Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông.

b) Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q.

(BAIVIET.COM)