Giải bài 2 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 2: Chuyển động thẳng đều.

Đề bài 2 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Lời giải câu 2 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10:

– Có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng

– Có tốc độ trung bình không đổi trên mọi quãng đường.

(BAIVIET.COM)