Giải bài 2 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài 2 Trang 15 SGK Lịch sử 7:

Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 7:

– Sự xuất hiện của công trường thủ công: nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đồ sứ ở Cảnh Đức.

– Thương nghiệp phát triển, thành thị phát triển và phồn thịnh như: Bắc Kinh, Nam Kinh.

– Ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập.

(BAIVIET.COM)