Giải bài 2 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 4: Nguyên tử.

Đề bài 2 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8:

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là những hạt nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những loại hạt mang điện?

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

Lời giải câu 2 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8:

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại nhỏ hơn nữa là: proton, electron và nơtron.

b) Tên, kí hiệu, điện tích những loại hạt mang điện

TênProtonElectron
Kí hiệupe
Điện tích+1-1

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân.

(BAIVIET.COM)