Giải bài 2 Trang 149 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 149 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 149 SGK Địa lí 9:

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ, nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

Lời giải câu 2 Trang 149 SGK Địa lí lớp 9:

giai bai 2 trang 149 sgk dia li lop 9 - loi giai

Nhận xét:

– Năm 2002, GDP của Thành phố Hồ Chí Minh (tính theo giá so sánh năm 1994) đã lên tới 63.689 tỉ đồng, chiếm hơn 20,3% GDP của cả nước.

– Tỉ trọng các khu vực kinh tế của TP. Hồ Chí Minh có sự chênh lệch lớn:

  • Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chỉ chiếm 1,7% trong cơ cấu GDP.
  • Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất với 51,6%.
  • Khu vực công nghiệp – xây dựng cũng chiếm tỉ trọng khá lớn 46,7%.

⇔ Cơ cấu kinh tế trên thể hiện sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế, công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, ứng với vai trò là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

BAIVIET.COM