Giải bài 2 Trang 148 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 148 SGK toán lớp 4, phần bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Đề bài 2 Trang 148 SGK Toán lớp 4:

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?

Lời giải câu 2 Trang 148 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 2 Trang 148 SGK Toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)