Giải bài 2 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.

Đề bài 2 Trang 148 SGK Sinh học 6:

Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hòa khí hậu?

Lời giải câu 2 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6:

Thực vật có vai trò to lớn trong điều hòa khí hậu:

+ Khả năng che chắn giúp cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.

+ Quá trình quang hợp giúp giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm do giải phóng ra hơi nước và giúp giảm cường độ ánh sáng bên dưới tán cây.

BAIVIET.COM