Giải bài 2 Trang 148 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 148 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 34: Sự phát sinh loài người.

Đề bài 2 Trang 148 SGK Sinh học 12:

Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?

Lời giải câu 2 Trang 148 SGK Sinh học lớp 12

Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là loài H. habilis (người khéo léo) rồi tiến hóa thành loài H. erectus (người đứng thẳng) và hình thành nên loài H. sapiens (người hiện đại).

BAIVIET.COM