Giải bài 2 Trang 147 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 147 SGK toán lớp 4, phần bài tập Giới thiệu tỉ số.

Đề bài 2 Trang 147 SGK Toán lớp 4:

Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh ;

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

Lời giải câu 2 Trang 147 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 2 Trang 147 SGK Toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)