Giải bài 2 Trang 147 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 147 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố.

Đề bài 2 Trang 147 SGK Địa lí 9:

Theo em thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố) ?

Lời giải câu 2 Trang 147 SGK Địa lí lớp 9:

Điều kiện tự nhiên là cơ sở cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố). Các thành phần tự nhiên có mối liên hệ với nhau, mỗi thành phần đều có vai trò và tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở những khía cạnh khác nhau.

BAIVIET.COM