Giải bài 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim.

Đề bài 2 Trang 146 SGK Sinh học 7:

Đặc điểm chung của lớp chim?

Lời giải câu 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm chung của lớp chim:

– Mình có lông vũ bao phủ.

– Chi trước biến đổi thành cánh.

– Có mỏ sừng .

– Phổi có mạng ống khí và có túi khí tham gia vào hô hấp.

– Tim có 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi.

– Là động vật hằng nhiệt.

– Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ, con non yếu và được chim bố mẹ chăm sóc.

BAIVIET.COM