Giải bài 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa.

Đề bài 2 Trang 146 SGK Sinh học 11:

Lúc nào thì cây ra hoa?

Lời giải câu 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 11:

Cây ra hoa khi đã có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng). Tùy thuộc vào giống, loài cây mà các chồi ở đỉnh thân chuyển hóa từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sản (hình thành hoa).

BAIVIET.COM