Giải bài 2 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.

Đề bài 2 Trang 145 SGK Lịch sử 10:

Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh.

Lời giải câu 2 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10:

– Diễn biến chính của cách mạng Anh:

+ 1642 – 1648: Nội chiến ác liệt (vua – Quốc hội)

+ 1645: Trận Nêdơbi, nhà vua thua.

+ 1449: Xử tử vua, nền cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đỉnh cao.

+ 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)

+ 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

– Kết quả của Cách mạng Anh: Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

(BAIVIET.COM)