Giải bài 2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 27: Cơ năng.

Đề bài 2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Lời giải câu 2 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

W = 1/2mv² + 1/2k(Δl)² = hằng số

(BAIVIET.COM)