Giải bài 2 Trang 143 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 2 Trang 143 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Ôn tập chương 4: Số phức.

Đề bài 2 Trang 143 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môđun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Lời giải câu 2 Trang 143 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 2 Trang 143 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)