Giải bài 2 Trang 143 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 143 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 45: Dây thần kinh tủy.

Đề bài 2 Trang 143 SGK Sinh học 8:

Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?.

Lời giải câu 2 Trang 143 SGK Sinh học lớp 8:

Để biết rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.

BAIVIET.COM