Giải bài 2 Trang 143 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 143 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.

Đề bài 2 Trang 143 SGK Sinh học 12:

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Lời giải câu 2 Trang 143 SGK Sinh học lớp 12

Để phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại, người ta dựa vào:

– Những biến đổi lớn về địa chất của Trái Đất làm cho sinh vật bị tuyệt chủng hàng loạt: sự kiến tạo của vỏ Trái Đất như quá trình tạo núi, trôi dạt lục địa và sinh vật trong các đại địa chất (sự xuất hiện và diệt vong của sinh vật).

– Các hoá thạch (di tích của sinh vật): Cung cấp bằng chứng trực tiếp về những đặc điểm riêng của sự phát triển sinh giới.

BAIVIET.COM