Giải bài 2 Trang 143 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 143 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới.

Đề bài 2 Trang 143 SGK Địa lí 7:

Tại sao châu Nam Cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống?

Lời giải câu 2 Trang 143 SGK Địa lí lớp 7:

Chim cánh cụt, hải cẩu và hải báo có lớp mỡ dày tác dụng giữ nhiệt tốt, đồng thời chim cánh cụt, hải cẩu và hải báo, các loài chim biển sống ở ven lục địa và trên các đảo dựa vào nguồn cá, tôm và phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh.

(BAIVIET.COM)