Giải bài 2 Trang 142 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 142 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 47: Quần thể sinh vật .

Đề bài 2 Trang 142 SGK Sinh học 9:

Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

Bảng 47.3: Số lượng cá thể ở 3 nhóm tuổi của chuột đồng, chim trĩ và nai

Loài sinh vậtNhóm tuổi trước sinh sảnNhóm tuổi sinh sảnNhóm tuổi sau sinh sản
Chuột đồng50 con/ha48 con/ha10 con/ha
Chim trĩ75 con/ha25 con/ha5 con/ha
Nai15 con/ha50 con/ha5 con/ha

Lời giải câu 2 Trang 142 SGK Sinh học lớp 9:

Giai bai 2 Trang 142 SGK Sinh hoc lop 9

Hình tháp của chuột đồng có dạng ổn định.

Hình tháp của chim trĩ có dạng phát triển.

Hình tháp của nai có dạng giảm sút.

(BAIVIET.COM)