Giải bài 2 Trang 141 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 141 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật.

Đề bài 2 Trang 141 SGK Sinh học 6:

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 141 SGK Sinh học lớp 6:

Các ngành thực vật đã học:

– Ngành tảo: cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có chứa chất diệp lục; chưa có rễ, thân, lá; hầu hết sống ở nước.

– Ngành rêu: cơ thể đa bào; có thân và lá thật, rễ giả; sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành cây con; sống ở nơi ẩm ướt.

– Ngành quyết: cơ thể đa bào; có thân, rễ, lá thật; sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản, nguyên tản hình thành túi tinh và túi trứng; tinh trùng và trứng kết hợp để hình thành cây con; sống ở nơi tương đối ẩm.

– Ngành hạt trần: hầu hết là cây thân gỗ, cơ quan sinh sản là nón: nón đực chứa túi phấn; nón cái chứa noãn; hạt nằm lộ trên các lá noãn hở; sống ở khí hậu khô, lạnh.

– Ngành hạt kín: cơ quan sinh sản là hoa, bầu phát triển thành quả, hạt được bảo vệ trong quả; sống ở các loại môi trường.

BAIVIET.COM