Giải bài 2 Trang 140 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 2 Trang 140 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực.

Đề bài 2 Trang 140 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) -3z² + 2z – 1 = 0 ;          b) 7z² + 3z + 2 = 0 ;          c) 5z² – 7z + 11 = 0.

Lời giải câu 2 Trang 140 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 2 Trang 140 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)