Giải bài 2 Trang 139 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 139 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm.

Đề bài 2 Trang 139 SGK Sinh học 6:

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 139 SGK Sinh học lớp 6:

Nhận biết cây thuộc lớp một lá mầm hoặc lớp hai lá mầm:

+ Lớp một lá mầm: Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song. Số cánh hoa là bội của 3.

+ Lớp hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm, hầu hết có rễ cọc, thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ, thân leo). Gân lá hình mạng. Số cánh hoa không phải bội số của 3.

BAIVIET.COM