Giải bài 2 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo.

Đề bài 2 Trang 139 SGK Địa lí 9:

Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản?

Lời giải câu 2 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9:

– Góp phần sử dụng nguồn nguyên liệu của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, kích thích ngành này phát triển.

– Nâng cao giá trị sản phẩm của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản và khả năng cạnh tranh của sản phầm trên thị trường.

BAIVIET.COM