Giải bài 2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 22: Lực Lo-ren-xơ.

Đề bài 2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Lời giải câu 2 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 138 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)