Giải bài 2 Trang 138 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 138 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Đề bài 2 Trang 138 SGK Sinh học 8:

Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Lời giải câu 2 Trang 138 SGK Sinh học lớp 8:

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày trong bảng sau :

Giai bai 2 Trang 138 SGK Sinh hoc lop 8

BAIVIET.COM