Giải bài 2 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.

Đề bài 2 Trang 138 SGK Sinh học 11:

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Lời giải câu 2 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11:

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là sự gia tăng chiều dài của cơ thể (thân và rễ) do hoạt động nguyên phân của các mô phân sinh đỉnh.

BAIVIET.COM