Giải bài 2 Trang 138 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 138 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 138 SGK Địa lí 7:

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

Lời giải câu 2 Trang 138 SGK Địa lí lớp 7:

A-ma-dôn là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá. Việc khai thác rừng A-ma-dôn thiếu quy hoạch khoa học sẽ làm môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

(BAIVIET.COM)