Giải bài 2 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 26: Các loại quang phổ.

Đề bài 2 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Quang phổ liên tục là gì ? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì ? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì ?

Lời giải câu 2 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 2 Trang 137 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)