Giải bài 2 Trang 137 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 137 SGK toán lớp 3, phần bài tập Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 137 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 137 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 2 Trang 137 SGK Toán lớp 3:

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây). Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây) ;

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85) ;

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây (40 – 28 = 12) ;

Lớp 3D trồng nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3).

(BAIVIET.COM)