Giải bài 2 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 137 SGK Địa lí 8:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?

Lời giải câu 2 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8:

– Khí hậu: nhiệt đới ẩm, nóng ẩm, mưa nhiều.

– Địa hình: có vỏ phong hóa dày và quá trình phong hóa mạnh mẽ.

– Đất: feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.

– Sông ngòi: mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước chế độ phù sa, nước theo mùa mưa.

BAIVIET.COM