Giải bài 2 Trang 136 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 136 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 25: Động năng.

Đề bài 2 Trang 136 SGK Vật lý lớp 10:

Khi nào động năng của vật:

a) biến thiên?

b) tăng lên?

c) giảm đi?

Lời giải câu 2 Trang 136 SGK Vật lý lớp 10:

– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.

– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng ( tức là vật thu thêm công – hay vật sinh công âm)

– Ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức vật sinh công dương)

(BAIVIET.COM)