Giải bài 2 Trang 136 SGK Toán lớp 5

Giải bài 2 Trang 136 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Chia số đo thời gian cho một số.

Đề bài 2 Trang 136 SGK toán lớp 5:

Giai bai 2 Trang 136 SGK Toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 136 SGK toán lớp 5:

Giai bai 2 Trang 136 SGK Toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)