Giải bài 2 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước.

Đề bài 2 Trang 136 SGK Lịch sử 10:

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Lời giải câu 2 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10:

– Trung ương về cơ bản giống thời Lê sơ

giai bai 2 trang 136 sgk lich su lop 10 - loi giai 1

– Địa phương

+ Thời Minh Mạng

giai bai 2 trang 136 sgk lich su lop 10 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)