Giải bài 2 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 135 SGK Địa lí 8:

Những nguyên nhân nào sau đây làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta:

– Chiến tranh hủy diệt.

– Khai thác quá mức phục hồi.

– Đốt rừng làm nương rẫy.

– Quản lý bảo vệ kém.

– Cả bốn nguyên nhân trên.

Lời giải câu 2 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8:

Cả 4 nguyên nhân đều làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta.

BAIVIET.COM