Giải bài 2 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

Đề bài 2 Trang 134 SGK Sinh học 9:

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ.

Lời giải câu 2 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9:

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ cùng loài và khác loài. Hiện tượng các cành cây phía dưới nhận được ít ánh sáng quang hợp kém, tổng hợp ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích luỹ không đủ bù lại năng lượng tiêu hao do hô hấp. Mặt khác khả năng lấy nước của cây kém nên cành phía dưới khô héo và rụng. Khi trồng cây quá dày thiếu ánh sáng hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ.

(BAIVIET.COM)