Giải bài 2 Trang 133 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 133 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da.

Đề bài 2 Trang 133 SGK Sinh học 8:

Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện những chức năng đó?

Lời giải câu 2 Trang 133 SGK Sinh học lớp 8:

Da tạo nên vẻ đẹp của con người và có chức năng bảo vệ cơ thể, điều hòa thân nhiệt, các lớp của da đều phối hợp thực hiện chức năng này.

BAIVIET.COM