Giải bài 2 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 133 SGK Địa lí 9:

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Lời giải câu 2 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9:

– Nông sản chế biến sẽ được bảo quản, lưu kho dài hơn, và khả năng xuất khẩu lớn, và nâng cao giá trị xuất khẩu hàng nông sản.

– Tiêu thụ nguyên liệu phong phú của nông nghiệp, kích thích nông nghiệp phát triển.

– Góp phần cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển.

BAIVIET.COM