Giải bài 2 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ.

Đề bài 2 Trang 133 SGK Địa lí 7:

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 133 SGK Địa lí lớp 7:

– Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.

– Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ diễn ra với tốc độ nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển

(BAIVIET.COM)