Giải bài 2 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 26: Chi tiêu trong gia đình.

Đề bài 2 Trang 133 SGK Công nghệ 6:

Em hãy kể tên những khoản chi tiêu của gia đình ?

Lời giải câu 2 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6:

Các khoản chi tiêu trong gia đình:

– Chi cho nhu cầu vật chất: ăn, ở, mặc, đi lại.

– Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần: học tập, giao tiếp, giải trí, tham quan.

– Chi cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe: mua thuốc, khám bệnh, vật dụng chăm sóc cá nhân.

(BAIVIET.COM)