Giải bài 2 Trang 132 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 132 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 24: Công và Công suất.

Đề bài 2 Trang 132 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất.

Lời giải câu 2 Trang 132 SGK Vật lý lớp 10:

– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

– Đơn vị của công suất: Jun/giây (W). Ngoài ra còn có W.h

– Ý nghĩa vật lí của công suất: Khả năng thực hiện công nhanh hay chậm trong 1 đơn vị thời gian . Công suất càng lớn, trong 1 đơn vị thời gian thực hiện được nhiều công hơn .

(BAIVIET.COM)