Giải bài 2 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 132 SGK Sinh học 11:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

Lời giải câu 2 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11:

* Động vật có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại các cá thế khác cùng loài để bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản.

* Ý nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ: đảm bảo các cá thể phân bố hợp lí để tồn tại.

(BAIVIET.COM)