Giải bài 2 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

Đề bài 2 Trang 132 SGK Lịch sử 10:

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Lời giải câu 2 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10:

– Do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng

– Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phổ biến

– Bọn địa chủ, cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

– Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm, …

– Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

(BAIVIET.COM)