Giải bài 2 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 2 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 41: Nhiên liệu.

Đề bài 2 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9:

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.

Lời giải câu 2 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9:

Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn.

BAIVIET.COM