Giải bài 2 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 4.

Đề bài 2 Trang 131 SGK Lịch sử 7:

Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 – 1789.

Lời giải câu 2 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 7:

Phong trào Tây Sơn có cống hiến to lớn đối với lịch sử dân tộc

– Lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

– Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

(BAIVIET.COM)