Giải bài 2 Trang 130 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 130 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật.

Đề bài 2 Trang 130 SGK Sinh học 10:

Giai bai 2 Trang 130 SGK Sinh hoc lop 10

Lời giải câu 2 Trang 130 SGK Sinh học lớp 10:

– Vi khuẩn: môi trường kí sinh, hoại sinh

– Tảo đơn bào: nơi có pH axit nhẹ (5-6)

– Nấm: dạ dày

– Động vật đơn bào: trong nước ở các kênh, mương, ao hồ,…

(BAIVIET.COM)