Giải bài 2 Trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 Trang 130 SGK Sinh học 10, phần bài tập Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật.

Đề bài 2 Trang 130 SGK Sinh học 10:

Nêu ví dụ ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật để phục vụ đời sống con người.

Lời giải câu 2 Trang 130 SGK Sinh học 10:

Ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật trong một số ngành công nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học: insulin, pênicillin,…; trong sản xuất bia, rượu, sữa chua,…

(BAIVIET.COM)