Giải bài 2 Trang 130 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 130 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 130 SGK Địa lí 7:

Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ

Lời giải câu 2 Trang 130 SGK Địa lí lớp 7:

– Rừng thưa và xavan phát triển ở vùng trung tâm và phía tây sơn nguyên Bra-xin.

– Thảo nguyên khô phát triển trên cao nguyên phía đông An-đét thuộc Ac-hen-ti-na.

– Rừng xích đạo điển hình nhất trên thế giới bao phủ đồng bằng A-ma-dôn.

– Hoang mạc A-ta-ca-ma hình thành ở ven biển phía Tây dãy An-đét

(BAIVIET.COM)